Nominees of Onegin award 2020

The Rake’s Progress
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre
Maria Makeeva, ​Bogdan Volkov, ​Dmitry Zuev, Andrew Watts, Valeriy Mikitsky
Falstaff
NOVAT
Alexey Zelenkov, Gury Guryev, Nadezhda Nesterova, Yulia Yumaeva, Evgeniy Kozyrev
Othello
The St. Petersburg State Musical Theatre for Children Zazerkalie
Dmitry Kalyaka, Olga Cheremnykh, Victor Korotich, ​Roman Arndt, Ekaterina Kurbanova