Nominees of Onegin award 2021

The Marriage of Figaro
The Nizhny Novgorod State Opera and Ballet Theatre named after A.S. Pushkin
Oleg Tsybulko, Svetlana Polzikova, Olesya Yapparova, Vadim Solovyov, Nadezhda Maslova, Oleg Fedonenko and others
A Masked Ball
Samara Academic Opera and Ballet Theatre
Ivan Gyngazov, Tatyana Larina, Vladislav Sulimsky, Irina Yantseva, Georgy Shagalov, Vladimir Medvedev, Agunda Kulayeva and others
The Oprichnik
Mikhailovsky Theatre
Alexander Bezrukov, Valentina Fedeneva, Anton Puzanov, Ekaterina Egorova, Ivan Gyngazov, Alexey Tikhomirov and others